Kuldīgas (Goldingen) UNESCO

Kuldīgas (Goldingen) UNESCO

Kuldīgas (Goldingen) UNESCO

Kuldīgas pieteikums UNESCO pasaules mantojuma sarakstā

UNESCO pieteikuma īss kopsavilkums

Kuldīgas vecpilsēta atrodas Latvijas rietumos Ventas un Alekšupītes satekā Kurzemes centrālajā daļā, aptuveni 150 kilometrus uz rietumiem no Rīgas. Vēstures dokumentos pirmoreiz pieminēta 1242. gadā, Kuldīga bijusi Hanzas savienības sastāvā jau kopš 1368. gada. Pilsēta...
Lasīt vairāk "UNESCO pieteikuma īss kopsavilkums"

Pētījumi

Lai apzinātu un pamatotu unikālā vecpilsētas kultūrvides un dabas kompleksa vērtības, izstrādāti 32 pētījumi arhitektūras, vēstures, arheoloģijas, ģeogrāfijas, ainavu un citās jomās. Pašvaldība arī sagatavojusi 14 pieteikumus balvām un ziņojumus. Izstrādāto pētījumu saraksts. Sagatavojuši nominācijas...
Lasīt vairāk "Pētījumi"

Restaurācijas centrs

Kuldīgas Restaurācijas centrs pēc Kuldīgas novada Domes iniciatīvas ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu ir veidots kā koka restaurācijas darbnīca, atbilstoši iegādāts tehniskais aprīkojums un darbarīki. Centrs darbību uzsācis 2010. gada sākumā. Tā darbības mērķi ir...
Lasīt vairāk "Restaurācijas centrs"

Kuldīga ceļā uz UNESCO – līdzšinējie posmi

1997 – Latvija ratificē UNESCO Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību, rodas ideja par Kuldīgas nomināciju UNESCO pasaules mantojuma sarakstam.
2001 – Kuldīgas pašvaldība UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai iesniedz ziņojumu par vēlmi uzsākt darbu pie Kuldīgas nominācijas sagatavošanas kopā ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.
2004 – Iesniegta un apstiprināta Kuldīgas nominācija UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.
2011 – UNESCO LNK Asambleja pārapstiprina Kuldīgas nominācijas vietu UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā unizvirza nosacījumus sagatavošanās darbiem, lai nominācija nākotnē varētu tiktu iesniegta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam.
2021 –  Latvija UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam nominē Kuldīgu, iesniedzot UNESCO Pasaules mantojuma centram sagatavoto nominācijas “Kuldīga/Goldingena Kurzemē”

2023 –  Saņemts pozitīvs Starptautiskās ievērojamu vietu un pieminekļu padomes (ICOMOS) ekspertu lēmums par Kuldīgas nominācijas iekļaušanu Pasaules mantojuma sarakstā, kas ir kā rekomendācija UNESCO Pasaules mantojuma komitejas dalībvalstu balsojumam. Tiek ieteikts paplašināt nominācijā iekļaujamo teritoriju, vēstures posmu tvērumu un mainīt nosaukumu uz “Kuldīgas vecpilsēta.”

2023 –  17. septembrī UNESCO Pasaules mantojuma komiteja 45. sesija Rijādā, Saūda Arābijā, lemj par Kuldīgas vecpilsētas uzņemšanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā

Test section

Jaunākās ziņas

Kuldīgu iekļauj UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā

Kuldīga iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā – tā, atzīstot un novērtējot  Kuldīgas vecpilsētas unikālo vērtību arī pasaules mērogā, lēmušas dalībvalstis Pasaules mantojuma komitejas 45. sesijā,...
Lasīt vairāk "Kuldīgu iekļauj UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā"

KULDĪGAS NOMINĀCIJA UNESCO PASAULES MANTOJUMA SARAKSTAM

Kuldīga ceļā uz UNESCO Pasaules mantojuma sarakstu2021. gada janvārī Latvija UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam nominēja Kuldīgu, iesniedzot UNESCO Pasaules mantojuma centram sagatavoto nominācijas “Kuldīga /  Goldingena...
Lasīt vairāk "KULDĪGAS NOMINĀCIJA UNESCO PASAULES MANTOJUMA SARAKSTAM"

Latvija piesaka Kuldīgu UNESCO pasaules mantojuma sarakstam

Latvija UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam nominējusi Kuldīgu. Trešdien, 20. janvārī, nominācijas iesniegumu parakstīja kultūras ministrs Nauris Puntulis, platformā ZOOM klātesot Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājai Ingai...
Lasīt vairāk "Latvija piesaka Kuldīgu UNESCO pasaules mantojuma sarakstam"

Kuldīgas vecpilsētas saglabāšana – prioritāte

Vecpilsētas saglabāšana prioritāte Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, attīstības programmā un budžetā Vecpilsētas saglabāšana – prioritāte Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, attīstības programmā un budžetā. 2011. gadā apstiprināts Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un attīstības plāns, kas visaptveroši risina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, to integrējot ekonomiskās attīstības, vides aizsardzības, tūrisma, kultūras attīstībā.
Galvenās darbības jomas:

  • Izpēte
  • Izglītošana un sabiedrības iesaistīšana
  • Mantojuma aizsardzība
  • Tēla veidošana

Mantojuma aizsardzība un apsaimniekošana

Pašvaldības politika – dzīva, piepildīta vecpilsēta
Pašvaldības piemērs, sakārtojot savus īpašumus, ieliekot funkciju vecpilsētā
Kopējās investīcijas vecpilsētas infrastruktūrā, tās teritorijā 2009.-2019.g. – ap 42 milj. EUR.

Būtiskākās atbalsta programmas iedzīvotājiem:
Konkurss pieminekļu glābšanai  vecpilsētas ēku un valsts kultūras– kopš 2014. gada īstenoti 103 projekti, 90% no projektiem – vecpilsētā, pašvaldības finansējums 485 tūkst. EUR;
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu sakārtošanas programma – kopš 2012. gada īstenots 51 projekts, puse no projektiem vecpilsētā,
pašvaldības finansējums 194 tūkst. EUR;

Kuldīgas īpašas nozīmes universālās vērtības (OUV) formulējums un pamatojums

Kuldīga ir vislabāk saglabātā un pēdējā atlikusī pilsētvides liecība par Kurzemes un Zemgales hercogistes arhitektūru un pilsētbūvniecību, kas atspoguļojas ainavā, ielu un laukumu plānojumā ar būtiskiem saglabātiem dabas, apbūves un infrastruktūras elementiem no Kurzemes un Zemgales hercogistes laikiem.

Līdz ar to Kuldīga sniedz unikālu informāciju par hercogistes pilsētām, darbības nozarēm, amatniecību, tradīcijām un cilvēkiem.

Nominācijas nosaukums:

Kuldīga – Goldingena Kurzemē

(Kuldiga – Goldingen in Courland)

lvLatviešu valoda