Par UNESCO nominācijas “Kuldīga / Goldingena Kurzemē” pārvaldības plāna nodošanu publiskajai apspriešanai

Par UNESCO nominācijas “Kuldīga / Goldingena Kurzemē” pārvaldības plāna nodošanu publiskajai apspriešanai

Kuldīgas novada Dome 2016. gada 28. aprīlī pieņēma lēmumu “Par UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā iekļautās nominācijas virzību uz Pasaules mantojuma sarakstu” (prot. Nr. 4, p.8).

2020. gada 25. martā Kuldīgas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “Metrum” par Kuldīgas UNESCO nominācijas pārvaldības plāna sagatavošanu UNESCO pasaules mantojuma nominācijas pieteikuma sadaļai.

Nominācijas pārvaldības pls sistēmas likumu ir izstrādāts kā politikas plānošanas dokuments pašvaldības noteiktajai nominācijas teritorijai, un tās buferzonai, bet tā stratēģiskie mērķi un plānotās rīcības, kā arī pārvaldības, attīstības u.c. aspekti iziet ārpus definētās zonas un skar daudz plašākas nozīmes jomas un teritorijas.

Paziņojam, ka notiks pārvaldības plāna projekta sabiedriskā apspriešana. Ar pārvaldības plāna projektu varēs iepazīties elektroniski, kā arī klātienē Kuldīgas novada pašvaldības administrācijas ēkā, iesniedzot rakstiskus priekšlikumus. Par sabiedriskās apspriešanas termiņiem informācija sekos nākamajās publikācijās.

lvLatviešu valoda