Kuldīgas (Goldingen) UNESCO

UNESCO teritorija / Kartes

KULDĪGAS VĒSTURISKĀ CENTRA KARTE

Saskaņā ar 1997. gada 17. februārī Latvijas Republikas Saeimas ratificēto „Konvenciju par Pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību un tās vadlīnijām” UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Asambleja  ar 2011. gada 25. februāra lēmumu Nr.6 ir apstiprinājusi nominācijas „Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā” vietu UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.

Saskaņā ar UNESCO Pasaules mantojuma nacionālā saraksta nolikumu, Kuldīgas novada pašvaldībai līdz 2010. gada 15. septembrī atkārtoti iesniedza Kuldīgas nominācijas pieteikumu UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajam sarakstam, kur jaunā kvalitātē tika pamatotas Kuldīgas vecpilsētas un Ventas ielejas kompleksas īpašas nozīmes universālās vērtības.

UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālais saraksts jeb Priekšsaraksts izveidots ar mērķi izcelt, apzināt un popularizēt Latvijas kultūras un dabas mantojumu, kam UNESCO Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzības izpratnē ir īpašas nozīmes universāla vērtība Latvijas, Eiropas un pasaules mantojuma kontekstā un kas ir aizsargājams un nododams nākamajām paaudzēm. Šis statuss ir posms ceļā uz vietu Pasaules mantojuma pamatsarakstā, kas dotu iespēju pilsētai piesaistīt papildus resursus izglītības, zinātnes un kultūras jomās, stimulētu Kuldīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un aizsardzību, piesaistītu tūristus, veicinātu kvalitatīvu pilsētas attīstību un iedzīvotāju labklājību. Lai to panāktu, nepieciešams sakārtot pilsētu, izstrādāt apsaimniekošanas un attīstības plānus, apzināt Kuldīgas pilsētas vērtības, tās saglabāt un saprātīgi atjaunot. Ļoti svarīga ir pilsētas iedzīvotāju, namu īpašnieku, apsaimniekotāju un Kuldīgas novada pašvaldības sadarbība.

Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs un apbūve vērtējama kopā ar unikālo dabas ainavu. Pilsētas vēsturiskā apbūve un daba veido neatkārtojamu vienotu ansambli, kādam līdzīga nav ne vien Latvijā, bet arī cituviet Eiropā.

Vēsturiski Ventas upe un Ventas ūdenskritums ir ieņēmuši nozīmīgu lomu Kuldīgas pilsētas attīstībā. Pasaules mantojumā iekļauti objekti, kuri ģeogrāfiski ir saistīti ar Ventas ieleju: Kuldīgas vecpilsēta, Kuldīgas pils uzkalns, Kuldīgas pils un Ventas kanāls.

Nominācija tika vērtēta atbilstoši UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālā saraksta nolikumam, kas izstrādāts, balstoties uz UNESCO Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību īstenošanas vadlīnijām un pašu konvenciju. Kur tas nepieciešams, tika lūgts attiecīgu institūciju vai organizāciju viedoklis, un izvērtēšanai tika piesaistīti arī attiecīgo jomu eksperti.

Detalizēts Kuldīgas pašvaldības iesniegtās nominācijas pieteikums: „Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā”.

Pielikumi:

UNESCO TERITORIJAS ROBEŽAS

UNESCO TERITORIJA, KULTURVĒSTURISKĀS UN DABAS VĒRTĪBAS

VĒSTURISKĀ IELU UN APBŪVES STRUKTŪRA

VECPILSĒTAS IELU KULTŪRVĒSTURISKĀ AINAVA

BŪVGALDNIECĪBAS DETAĻAS

VECPILSĒTAS DZĪVĀ VIDE UN IDENTITĀTES VĒRTĪBA

lvLatviešu valoda