Kuldīga- Kurzemes – Zemgales hercogistes atspoguļotāja

Kuldīga- Kurzemes – Zemgales hercogistes atspoguļotāja

Kuldīgas vecpilsētas vērtības jau ilgstoši tiek pētītas, formulētas, pārvaldītas un gatavotas dokumentāli virzībai uz UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstu. Šis saraksts iekļauj Pasaules unikālākās vērtības dabas, kultūras un to mijiedarbības kontekstā. Sākotnējā ideja par Kuldīgas vecpilsētu kā UNESCO vietu radusies jau 1997. gadā, tādejādi visi saistītie procesi ar Kuldīgas vecpilsētu, kā pasaules mantojuma daļu, veidoti vairākus desmitus gadus, kas plašākā tvērumā palīdzējis veicināt un īstenot Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanu un saudzīgu atjaunošanu.

Pašlaik notiek nominācijas dokumentācijas izstrāde, kas ir noslēdzošais posms iekļūšanai sarakstā. Dokumentācijas izstrādē veikta apmēram puse darba: pasaules kontekstā unikālo vērību definēšana, kartēšana, apkopošana, salīdzinošā analīze ar citām Latvijas un Pasaules līdzīgām vietām un nacionālā pieteikuma aktualizēšana.  2020. gads būs aktīvs darba gads, lai veiktu pārējo: vērtību un kopumā vecpilsētas pārvaldības plānu, realizētu zinātnisko konferenci un publikāciju par hercogistes tēmu, izveidotu nominācijas failu, kas iekļauj vietas, vērtību, pārvaldības materiālu aprakstus un bagātīgu vizuālo materiālu.

Kuldīgas vecpilsētas Pasaules mantojuma unikālā vērtība, kas apspriesta diskusijās ar speciālistiem vietējā un starptautiskā līmenī, ir Kuldīgas vecpilsēta kā vislabāk saglabātā un pēdējā eksistējošā pilsētvides liecība par Kurzemes un Zemgales hercogistes laikiem, kas atspoguļojas dabas elementu, ielu un laukumu plānojumā ar būtiskiem saglabātiem hercogistes laika arhitektūras rakstura un infrastruktūras elementiem. Plašākā vēsturiskā kontekstā – Kuldīgas vēsturiskais centrs ir taustāms apliecinājums mazas valsts, kas aizstāvēja savas tiesības citu daudz lielāku varu starpā tā laika starptautiskajā mērogā, dzīvei.

Aicinām interesentus piedalīties tuvākajā saistītajā pasākumā – zinātniskā konferencē, kas notiks 2.-3. aprīlī Kuldīgā par nepētītiem Kurzemes un Zemgales hercogistes un 16. – 18. gadsimta Kuldīgas vēstures un kultūras aspektiem Eiropas un pasaules kontekstā.

Viss vecpilsētas pārvaldības process nav iedomājams un nedrīkst notikt bez vietējo – Kuldīdznieku – un arī pārējās Latvijas iedzīvotāju un speciālistu, institūciju iesaistes, tādēļ paralēli citiem aktuāliem sabiedrības iesaistes procesiem (vecpilsētas lokāplānojums, atsevišķas būvniecības ieceres, pārvaldības plāns u.c.) aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties rīkotajās diskusijās, konferencēs, darba grupās un pasākumos, kas saistīti ar Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanu kopumā, attīstību, kā arī ikdienas sadzīvi un svētku brīžiem.

Lai mums kopā izdodas sasniegt Kuldīgas iekļūšanu UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā, kam šis – 2020.gads ir noslēdzošais darba gads pirms pieteikuma iesniegšanas un starptautiskās vērtēšanas uzsākšanas!

lvLatviešu valoda