Kategorija: <span>Apsaimniekošana un pārvaldība</span>

Kategorija: Apsaimniekošana un pārvaldība

KULDĪGAS NOMINĀCIJA UNESCO PASAULES MANTOJUMA SARAKSTAM

Kuldīga ceļā uz UNESCO Pasaules mantojuma sarakstu 2021. gada janvārī Latvija UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam nominēja Kuldīgu, iesniedzot UNESCO Pasaules mantojuma centram sagatavoto nominācijas “Kuldīga /  Goldingena Kurzemē” pieteikumu. Ideja par Kuldīgas pieteikšanu UNESCO pasaules mantojuma sarakstam ir sena – tā radusies uzreiz pēc tam, kad Latvija 1997. gadā ratificēja Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību. Darbs pie nominācijas izstrādes aizsākās 2001. gadā toreizējā Kuldīgas mēra, pēc …

Par UNESCO nominācijas “Kuldīga / Goldingena Kurzemē” pārvaldības plāna nodošanu publiskajai apspriešanai

Kuldīgas novada Dome 2016. gada 28. aprīlī pieņēma lēmumu “Par UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā iekļautās nominācijas virzību uz Pasaules mantojuma sarakstu” (prot. Nr. 4, p.8). 2020. gada 25. martā Kuldīgas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “Metrum” par Kuldīgas UNESCO nominācijas pārvaldības plāna sagatavošanu UNESCO pasaules mantojuma nominācijas pieteikuma sadaļai. Nominācijas pārvaldības pls sistēmas likumu ir izstrādāts kā politikas plānošanas dokuments pašvaldības noteiktajai nominācijas teritorijai, un tās buferzonai, bet tā stratēģiskie mērķi …