Kuldīgas (Goldingen) UNESCO

Kuldīgas (Goldingen) UNESCO

Kuldīgas (Goldingen) UNESCO

Kuldīgas pieteikums UNESCO pasaules mantojuma sarakstā

UNESCO pieteikums

Kuldīgas vecpilsēta atrodas Latvijas rietumos Ventas un Alekšupītes satekā Kurzemes centrālajā daļā, aptuveni 150 kilometrus uz rietumiem no Rīgas. Vēstures dokumentos pirmoreiz pieminēta 1242. gadā, Kuldīga bijusi Hanzas savienības sastāvā jau kopš 1368. gada. Pilsēta...
Lasīt vairāk "UNESCO pieteikums"

Pētījumi

Pētījumi ADATAS VĒSTURE PASAULĒ, LATVIJĀ, KULDĪGĀ Autors: Mg. hist. Agris Dzenis AMATNIECĪBAS ATTĪSTĪBA UN TRADĪCIJAS KULDĪGĀ Autors: Mg.art. Daina Antoniška KULDĪGAS AINAVAS PASTKARTĒS. KULDĪGAS PILSĒTAINAVAI PIEGUĻOŠĀS AINAVAS MUIŽAS Autors: Dipl. Ing. ainavu arhitektūrā Guntis Kalniņš KULDĪGA. LAIKI, CILVĒKI...
Lasīt vairāk "Pētījumi"

Restaurācijas centrs

Kuldīgas Restaurācijas centrs pēc Kuldīgas novada Domes iniciatīvas ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu ir veidots kā koka restaurācijas darbnīca, atbilstoši iegādāts tehniskais aprīkojums un darbarīki. Centrs darbību uzsācis 2010. gada sākumā. Tā darbības mērķi ir...
Lasīt vairāk "Restaurācijas centrs"

Kuldīga ceļā uz UNESCO – līdzšinējie posmi

1997 – Latvija ratificē UNESCO Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību, rodas ideja par Kuldīgas nomināciju UNESCO pasaules mantojuma sarakstam.
2001 – Kuldīgas pašvaldība UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai iesniedz ziņojumu par vēlmi uzsākt darbu pie Kuldīgas nominācijas sagatavošanas kopā ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.
2004 – Iesniegta un apstiprināta Kuldīgas nominācija UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.
2011 – UNESCO LNK Asambleja pārapstiprina Kuldīgas nominācijas vietu UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā un izvirza nosacījumus sagatavošanās darbiem, lai nominācija nākotnē varētu tiktu iesniegta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam.

Test section

Jaunākās ziņas

Latvija piesaka Kuldīgu UNESCO pasaules mantojuma sarakstam

Latvija UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam nominējusi Kuldīgu. Trešdien, 20. janvārī, nominācijas iesniegumu parakstīja kultūras ministrs Nauris Puntulis, platformā ZOOM klātesot Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājai Ingai...
Lasīt vairāk "Latvija piesaka Kuldīgu UNESCO pasaules mantojuma sarakstam"

Eiropas kultūras mantojuma dienās durvis vērs Kuldīgas Restaurācijas centrs

Septembra beigās visā Latvijā norisināsies Eiropas kultūras mantojuma dienas. Tās šogad veltītas būvkultūrai. Kuldīgā Eiropas kultūras mantojuma dienās piektdien, 25., un sestdien, 26. septembrī, durvis vērs...
Lasīt vairāk "Eiropas kultūras mantojuma dienās durvis vērs Kuldīgas Restaurācijas centrs"

Aicina UNESCO spēles cienītājus iegūt jaunas zināšanas par vecpilsētu Tēva dienas svinībās

Kuldīgas vecpilsētā pavasarī bija plānota par jauku tradīciju kļuvusī UNESCO spēle, kas būtu norisinājusies jau 12. reizi. Tā kā skolēni pavasarī mācījās attālināti, pasākums nevarēja notikt....
Lasīt vairāk "Aicina UNESCO spēles cienītājus iegūt jaunas zināšanas par vecpilsētu Tēva dienas svinībās"

Kuldīgas vecpilsētas saglabāšana – prioritāte

Vecpilsētas saglabāšana prioritāte Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, attīstības programmā un budžetā Vecpilsētas saglabāšana – prioritāte Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, attīstības programmā un budžetā. 2011. gadā apstiprināts Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un attīstības plāns, kas visaptveroši risina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, to integrējot ekonomiskās attīstības, vides aizsardzības, tūrisma, kultūras attīstībā.
Galvenās darbības jomas:

  • Izpēte
  • Izglītošana un sabiedrības iesaistīšana
  • Mantojuma aizsardzība
  • Tēla veidošana

Mantojuma aizsardzība un apsaimniekošana

Pašvaldības politika – dzīva, piepildīta vecpilsēta
Pašvaldības piemērs, sakārtojot savus īpašumus, ieliekot funkciju vecpilsētā
Kopējās investīcijas vecpilsētas infrastruktūrā, tās teritorijā 2009.-2019.g. – ap 42 milj. EUR.

Būtiskākās atbalsta programmas iedzīvotājiem:
Konkurss pieminekļu glābšanai  vecpilsētas ēku un valsts kultūras– kopš 2014. gada īstenoti 103 projekti, 90% no projektiem – vecpilsētā, pašvaldības finansējums 485 tūkst. EUR;
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu sakārtošanas programma – kopš 2012. gada īstenots 51 projekts, puse no projektiem vecpilsētā,
pašvaldības finansējums 194 tūkst. EUR;

Kuldīgas īpašas nozīmes universālās vērtības (OUV) formulējums un pamatojums

Kuldīga ir vislabāk saglabātā un pēdējā atlikusī pilsētvides liecība par Kurzemes un Zemgales hercogistes arhitektūru un pilsētbūvniecību, kas atspoguļojas ainavā, ielu un laukumu plānojumā ar būtiskiem saglabātiem dabas, apbūves un infrastruktūras elementiem no Kurzemes un Zemgales hercogistes laikiem.

Līdz ar to Kuldīga sniedz unikālu informāciju par hercogistes pilsētām, darbības nozarēm, amatniecību, tradīcijām un cilvēkiem.

Nominācijas nosaukums:

Kuldīga – Goldingena Kurzemē

(Kuldiga – Goldingen in Courland)

lvLatvian