Kuldīgas (Goldingen) UNESCO

Kuldīgas īpašas nozīmes universālās vērtības (OUV) formulējums un pamatojums

Kuldīga ir vislabāk saglabātā un pēdējā atlikusī pilsētvides liecība par Kurzemes un Zemgales hercogistes arhitektūru un pilsētbūvniecību, kas atspoguļojas ainavā, ielu un laukumu plānojumā ar būtiskiem saglabātiem dabas, apbūves un infrastruktūras elementiem no Kurzemes un Zemgales hercogistes laikiem.

Līdz ar to Kuldīga sniedz unikālu informāciju par hercogistes pilsētām, darbības nozarēm, amatniecību, tradīcijām un cilvēkiem.

Nominācijas nosaukums:

Kuldīga – Goldingena Kurzemē

(Kuldiga – Goldingen in Courland)

en_USEnglish