Kuldīgas (Goldingen) UNESCO

Mantojuma aizsardzība un apsaimniekošana

Pašvaldības politika – dzīva, piepildīta vecpilsēta
Pašvaldības piemērs, sakārtojot savus īpašumus, ieliekot funkciju vecpilsētā
Kopējās investīcijas vecpilsētas infrastruktūrā, tās teritorijā 2009.-2019.g. – ap 42 milj. EUR.

Būtiskākās atbalsta programmas iedzīvotājiem:
Konkurss pieminekļu glābšanai  vecpilsētas ēku un valsts kultūras– kopš 2014. gada īstenoti 103 projekti, 90% no projektiem – vecpilsētā, pašvaldības finansējums 485 tūkst. EUR;
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu sakārtošanas programma – kopš 2012. gada īstenots 51 projekts, puse no projektiem vecpilsētā,
pašvaldības finansējums 194 tūkst. EUR;

lvLatvian