Kuldīgas (Goldingen) UNESCO

Kuldīgas vecpilsētas saglabāšana – prioritāte

Vecpilsētas saglabāšana prioritāte Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, attīstības programmā un budžetā Vecpilsētas saglabāšana – prioritāte Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, attīstības programmā un budžetā. 2011. gadā apstiprināts Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un attīstības plāns, kas visaptveroši risina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, to integrējot ekonomiskās attīstības, vides aizsardzības, tūrisma, kultūras attīstībā.
Galvenās darbības jomas:

  • Izpēte
  • Izglītošana un sabiedrības iesaistīšana
  • Mantojuma aizsardzība
  • Tēla veidošana
lvLatvian