Kuldīgas (Goldingen) UNESCO

Kuldīga ceļā uz UNESCO – līdzšinējie posmi

1997 – Latvija ratificē UNESCO Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību, rodas ideja par Kuldīgas nomināciju UNESCO pasaules mantojuma sarakstam.
2001 – Kuldīgas pašvaldība UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai iesniedz ziņojumu par vēlmi uzsākt darbu pie Kuldīgas nominācijas sagatavošanas kopā ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.
2004 – Iesniegta un apstiprināta Kuldīgas nominācija UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.
2011 – UNESCO LNK Asambleja pārapstiprina Kuldīgas nominācijas vietu UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā un izvirza nosacījumus sagatavošanās darbiem, lai nominācija nākotnē varētu tiktu iesniegta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam.

lvLatvian